Co robimy

Hostele postrehabilitacyjne

Monar dysponuje  178 miejscami w hostelach postrehabilitacyjnych gdzie realizowane są zadania związane z reintegracją społeczną i zawodową osób kończących terapię:

1 Hostel dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych przy Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dorosłych w Milejowicach
2 Hostel dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych przy Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Kęblinach
3 Hostel dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych przy Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Wyszkowie
4 Hostel dla Osób Uzależnionych w  Kielcach
5 Hostel dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych przy Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Zbicku
6 Małopolski Zespół Hosteli  Socjalno-Readaptacyjnych MONAR w Wieliczce
7 Hostel dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych przy Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Mysłakowicach
8 Hostel dla Osób Uzależnionych przy Poradni Profilaktyczno – Konsultacyjnej w Koninie
9 Hostel Postrehabilitacyjny przy Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Rożnowicach
10 Stowarzyszenie MONAR, Hostel Postrehabilitacyjny przy Poradni Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Młodzieży we Wrocaławiu