Co robimy

Projekty

Szkolne Superwizje

Program Stowarzyszenia MONAR „Szkolne superwizje” powstał z inicjatywy samych nauczycieli, którzy w swojej codziennej pracy wychowawczej potrzebowali wsparcia i to w sposób, który nie tylko umożliwi doskonalenie umiejętności pedagogicznych ale zarazem zadba o ich  kondycję psychiczną i rozwój osobisty. Adresatami programu są wyłącznie nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy zajmujący się realizacją programów wychowawczych i profilaktycznych w różnego rodzaju szkołach i placówkach systemu oświaty, które adresują swoje działania do osób w wieku […]

Erasmus + „Ecett Mobility Polska”

ECETT Mobility Polska – Europejski cross-training kompetencyjny. Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i substancji psychoaktywnych Dzięki środkom otrzymanym w ramach programu Erasmus + 16 terapeutów pracujących w strukturach Stowarzyszenia Monar odbywa dwutygodniowe staże w ośrodkach organizacji: Proyecto Hombre (Hiszpania), CEIS Roma (Włochy), Trempoline (Belgia), Magdalena (Czechy). Celem projektu jest rozwijanie kompetencji specjalistów w zakresie pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, w tym „dopalaczy”. […]

MonART

MON/ART Warsztaty Artystyczne Stowarzyszenie MONAR oraz społecznie zaangażowana grupa artystów i performerów dzięki nowej inicjatywie społeczno-kulturalnej zmieniają negatywny wizerunek osób uzależnionych.   Warsztaty artystyczne Głównym celem projektu Monart realizowanego w placówkach Stowarzyszenia Monar dzięki środkom uzyskanym z funduszu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego było nawiązanie relacji artystyczno-terapeutycznej pomiędzy polskimi artystami, działającymi w obrębie różnych sztuk wizualnych a beneficjentami ośrodków terapeutycznych Monaru tj. osób […]

EHMCN

Europejska Sieć Organizacji działających na rzecz bezdomnych migrantów (European Homeless Migrant Citizens Network) to projekt finansowany z funduszu Erasmus +, w którym, oprócz Stowarzyszenie Monar biorą udział również organizacje z Wielkiej Brytanii, Danii, Rumunii, Grecji i Litwy. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności do różnych form pomocy bezdomnym migrantom na terenie Unii Europejskiej. Więcej szczegółów na: http://ehmcn.eu/