Co robimy

Projekty

Szkolne Superwizje

Program Stowarzyszenia MONAR „Szkolne superwizje” powstał z inicjatywy samych nauczycieli, którzy w swojej codziennej pracy wychowawczej potrzebowali wsparcia i to w sposób, który nie tylko umożliwi doskonalenie umiejętności pedagogicznych ale zarazem zadba o ich  kondycję psychiczną i rozwój osobisty. Adresatami programu są wyłącznie nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy zajmujący się realizacją programów wychowawczych i profilaktycznych w różnego rodzaju szkołach i placówkach systemu oświaty, które adresują swoje działania do osób w wieku […]

Monar24 – od uzależnienia do niezależności

                  Stowarzyszenie Monar w partnerstwie z Kancelaria Adwokacką Katarzyna Więckowska April24 realizuje w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projekt pt. „Monar24 – od uzależnienia do niezależności – kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym – podopiecznych Monaru”. Nr projektu  RPWP.07.01.02-30-0022/15 realizowanego w ramach  Poddziałania 7.1.2 „Aktywna integracja – projekty konkursowe” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. […]

Oni? Wy? MY.

KONFERENCJA Terapia uzależnień i pomoc psychologiczna dla osób należących do grup specyficznych, w tym kobiet i osób LGBTQ+. Ogólnopolska konferencja dla specjalistów terapii uzależnień oraz specjalistów związanych z pomocą psychologiczną, medyczną i społeczną. Tematyka konferencji koncentruje się wokół terapii uzależnień i wsparcia psychologicznego dla grup specyficznych, w tym kobiet i osób LGBTQIA+, w tym: – skutecznej komunikacji z osobami z grup specyficznych w kontekście terapii uzależnień i psychoterapii – pracy […]

Erasmus + „Ecett Mobility Polska”

ECETT Mobility Polska – Europejski cross-training kompetencyjny. Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i substancji psychoaktywnych MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI DOROSŁYCH ECETT Mobilty Polska – Europejski cross – training kompetencyjny. Praca z dorosłymi osobami zagrożonymi   wykluczeniem społecznym, w tym z osobami uzależnionymi od alkoholu i substancji psychoaktywnych to projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +, realizowany przez Stowarzyszenie Monar w latach 2015-2017 Zgodnie z założeniami projektu, […]

MonART

MON/ART Warsztaty Artystyczne Stowarzyszenie MONAR oraz społecznie zaangażowana grupa artystów i performerów dzięki nowej inicjatywie społeczno-kulturalnej zmieniają negatywny wizerunek osób uzależnionych.   Warsztaty artystyczne Głównym celem projektu Monart realizowanego w placówkach Stowarzyszenia Monar dzięki środkom uzyskanym z funduszu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego było nawiązanie relacji artystyczno-terapeutycznej pomiędzy polskimi artystami, działającymi w obrębie różnych sztuk wizualnych a beneficjentami ośrodków terapeutycznych Monaru tj. osób […]

EHMCN

Europejska Sieć Organizacji działających na rzecz bezdomnych migrantów (European Homeless Migrant Citizens Network) to projekt finansowany z funduszu Erasmus +, w którym, oprócz Stowarzyszenie Monar biorą udział również organizacje z Wielkiej Brytanii, Danii, Rumunii, Grecji i Litwy. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności do różnych form pomocy bezdomnym migrantom na terenie Unii Europejskiej. Więcej szczegółów na: http://ehmcn.eu/