Co robimy

Oni? Wy? MY.

KONFERENCJA oni wy my małe logoTerapia uzależnień i pomoc psychologiczna dla osób należących do grup specyficznych, w tym kobiet i osób LGBTQ+.

Ogólnopolska konferencja dla specjalistów terapii uzależnień oraz specjalistów związanych z pomocą psychologiczną, medyczną i społeczną. Tematyka konferencji koncentruje się wokół terapii uzależnień i wsparcia psychologicznego dla grup specyficznych, w tym kobiet i osób LGBTQIA+, w tym:
– skutecznej komunikacji z osobami z grup specyficznych w kontekście terapii uzależnień i psychoterapii
– pracy z osobami DDA/DDD ze środowisk LGBTQIA+
– stacjonarnej i ambulatoryjnej terapii uzależnień dla osób z grup specyficznych, w tym kobiet, kobiet z dziećmi i kobiet w ciąży
– zjawiska chemsex

Termin konferencji: 24-25 listopada 2017
Miejsce konferencji: Warszawa, Hotel Ibis Stare Miasto
Rejestracja: www.oniwymy.pl

Zapraszamy!’

Fotorelacja autorstwa Grzegorza Janoszki:

CSC_0096 CSC_0155 DSC_0091 DSC_0092 DSC_0099 DSC_0102 DSC_0103 DSC_0105 DSC_0108 DSC_0110 DSC_0111 DSC_0118 DSC_0122 DSC_0126 DSC_0129 DSC_0133 DSC_0136 DSC_0137 DSC_0138 DSC_0139 DSC_0143 DSC_0145 DSC_0146 DSC_0149 DSC_0150 DSC_0151 DSC_0159 DSC_0160 DSC_0162

Film autorstwa Katarzyny Buda:

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

ministerstwo zdrowialogo KBPN_pol           logo monar