Co robimy

Oni? Wy? MY.

KONFERENCJA oni wy my małe logoTerapia uzależnień i pomoc psychologiczna dla osób należących do grup specyficznych, w tym kobiet i osób LGBTQ+.

Ogólnopolska konferencja dla specjalistów terapii uzależnień oraz specjalistów związanych z pomocą psychologiczną, medyczną i społeczną. Tematyka konferencji koncentruje się wokół terapii uzależnień i wsparcia psychologicznego dla grup specyficznych, w tym kobiet i osób LGBTQIA+, w tym:
– skutecznej komunikacji z osobami z grup specyficznych w kontekście terapii uzależnień i psychoterapii
– pracy z osobami DDA/DDD ze środowisk LGBTQIA+
– stacjonarnej i ambulatoryjnej terapii uzależnień dla osób z grup specyficznych, w tym kobiet, kobiet z dziećmi i kobiet w ciąży
– zjawiska chemsex

Termin konferencji: 24-25 listopada 2017
Miejsce konferencji: Warszawa, Hotel Ibis Stare Miasto
Rejestracja: www.oniwymy.pl

Zapraszamy!

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

ministerstwo zdrowialogo KBPN_pol           logo monar