Co robimy

Erasmus + „Ecett Mobility Polska”

ECETT Mobility Polska – Europejski cross-training kompetencyjny. Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i substancji psychoaktywnych

Dzięki środkom otrzymanym w ramach programu Erasmus + 16 terapeutów pracujących w strukturach Stowarzyszenia Monar odbywa dwutygodniowe staże w ośrodkach organizacji: Proyecto Hombre (Hiszpania), CEIS Roma (Włochy), Trempoline (Belgia), Magdalena (Czechy). Celem projektu jest rozwijanie kompetencji specjalistów w zakresie pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, w tym „dopalaczy”. Metoda Ecett (training by travel – uczenie się przez podróże zapewnia osobom dorosłym elastyczne ścieżki uczenia się przez całe życie w celu wzmocnienia specjalistycznych umiejętności w dziedzinie wsparcia osób wykluczonych społecznie. Zgodnie z założeniami tej metody, w dłuższej perspektywie, oczekujemy zwiększenia motywacji w zespołach i poprawę wyników terapeutycznych w naszych placówkach.
Postępy naszych stażystów można śledzić na blogu: https://ekspedycjamonar.wordpress.com/informacje/


Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europej­skiej Erasmus+