Aktualności

/*

Ratunek przed mroźną zimą

Ze względu na falę mrozów do ośrodków stacjonarnych dla bezdomnych i noclegowni zgłasza się bardzo dużo osób szukających schronienia…

Rok 2012 Rokiem Kotana

W tym roku mija 10. rocznica śmierci Marka Kotańskiego, którego przesłanie zawarte w słowach „każdy człowiek zasługuje na szansę”…