Aktualności

Protokół z kontroli

Szanowni Państwo, poniżej podajemy do wiadomości protokół z kontroli całokształtu działalności Zarządu Głównego Stowarzyszenia Monar za rok 2015, […]

Wspólnie do samodzielności

Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Gdańsku realizuje projekt „Wspólnie do samodzielności” w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich […]

Pogotowie zimowe MONARU na Mazowszu

W związku z trwającymi niskimi temperaturami apelujemy o wrażliwość na każdego człowieka potrzebującego pomocy – na ulicy, klatkach schodowych , śmietnikach […]