Placówki

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień dla Młodzieży we Wrocławiu

Adres

ul. Roosevelta 18A
50-236 Wrocław
tel. 71 788 93 09

Kontakt

roosevelta-monar@wp.pl
www.monar.wroclaw.pl

Rodzaj placówki

Ośrodki dla osób uzależnionych MONAR