Placówki

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Częstochowie

Adres

ul. Ogrodowa 66
42-202 Częstochowa
tel. 34 365 48 99, 34 324 32 56, 34 368 24 60

Kontakt

czestochowaporadnia@monar.org
www.monar.czest.pl

Rodzaj placówki

Poradnie leczenia uzależnień i punkty konsultacyjne MONAR dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem