Aktualności

Sekretarz MONARU w zespole kierowanym przez ministra

Robert Starzyński wszedł w skład powołanego na posiedzeniu warszawskiej Rady Opiekuńczej zespołu ds. podnoszenia standardów i finansowania działalności organizacji pozarządowych. Pracami zespołu pokieruje minister Bartosz Arłukowicz.

Komisja Dialogu Społecznego ds. Bezdomnych – Rada Opiekuńcza, spotkała się 28 lipca w kancelarii premiera. Wśród omawianych tematów znalazły się kwestie leczenia osób nieubezpieczonych oraz finansowania remontów i adaptacji obiektów, w których funkcjonują placówki dla osób bezdomnych. Powołano zespół roboczy, który zajmie się przygotowaniem najpilniejszych propozycji legislacyjnych.

Na czele zespołu stanął Bartosz Arłukowicz, pełnomocnik premiera do spraw przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, a w jego skład weszli m.in. Robert Starzyński (sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR) oraz Mikołaj Czerny z Armii Zbawienia.

– Do zespołu zostaną zaproszeni przedstawiciele poszczególnych resortów, np. Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zdaniem ministra Arłukowicza połączenie doświadczenia i wiedzy strony rządowej oraz pozarządowej zaowocuje dobrymi projektami – wyjaśnia Robert Starzyński.

Warszawska Rada Opiekuńcza dla Bezdomnych zrzesza organizacje pozarządowe świadczące pomoc osobom bezdomnym w stolicy i okolicznych gminach. Założona w 1991 r. jest najstarszym tego typu forum w Polsce.