Aktualności

21 listopada – Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada 2020r.

Wszystkim pracownikom socjalnym działającym na rzecz osób wykluczonych społecznie, samotnych, chorych, ubogich, w kryzysie bezdomności składamy serdeczne życzenia. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie, trud i wysiłek oraz wytrwałość z jaką stawiacie czoła wyzwaniom każdego dnia. Życzymy Wam, aby niesienie pomocy osobom potrzebującym dawało wam radość i satysfakcję, a Wasza praca budziła szacunek i uznanie, na jakie zasługuje.

Dziękujemy.