Aktualności

30-lecie działalności Poradni Leczenia Uzależnień MONAR w Puławach

W sobotę, 16 maja 2024 roku, Puławski Ośrodek Kultury “Dom Chemika” stał się miejscem wyjątkowego wydarzenia – jubileuszu 30-lecia działalności Poradni Leczenia Uzależnień MONAR w Puławach.

Tego dnia, społeczność lokalna, władze miasta i województwa oraz przedstawiciele poradni zgromadzili się, aby wspólnie świętować trzy dekady istnienia tej ważnej instytucji. Uroczystość była okazją do wyrażenia wdzięczności wszystkim, którzy przyczynili się do jej sukcesów oraz do zastanowienia się nad przyszłością terapii uzależnień 🌟

Wśród zaproszonych gości obecni byli m. in. Teresa Gutowska -Starosta Powiatowa, Paweł Maj – Prezydent Miasta Puławy, Ewa Wójcik – Przewodnicząca Rady Miasta, Grzegorz Oleszkiewicz – przedstawiciel urzędu miasta, a także przedstawicielki ROPS w Lublinie i wielu innych, równie zacnych gości. Zarząd Główny Stowarzyszenia MONAR reprezentowali Elżbieta Zielińska, Jagoda Władoń-Wilecka, Tomasz Łuczyszyn oraz Marek Świderski, którzy wraz z dyrektor Poradni, Arleną Wysocką, podziękowali wszystkim partnerom za lata współpracy i wsparcia.

Wydarzenie było okazją dla pracowników poradni, takich jak Jolanta Smolak i Dariusz Łysiak, do podzielenia się swoimi doświadczeniami i refleksjami na temat ewolucji metod leczenia uzależnień, jak również nowych wyzwań. Z okazji tego jubileuszu, Poradnia MONAR w Puławach potwierdziła chęć swojego dalszego zaangażowania w pracę na rzecz zdrowia psychicznego i wspierania osób potrzebujących, a także zobowiązała się do kontynuacji misji niesienia pomocy w coraz bardziej złożonym świecie.

W imieniu całej społeczności MONAR, serdecznie dziękujemy za Waszą codzienną pracę, jaką wkładacie w pomoc innym. Nie tylko zmieniacie życie osób uzależnionych, ale także ich rodzin, budując ich lepsze jutro. To ogromne osiągnięcie i niech każdy kolejny rok działalności przynosi równie wiele satysfakcji i sukcesów.

Foto: Puławoaktywni