Aktualności

Jubileusz Europejskiej Sieci ECETT

Ecett – Europejska sieć organizacji zajmujących się terapią uzależnień i pracą socjalną świętowała w Warszawie swoje 10 – lecie. 5 grudnia w Centrum Pomocy Bliźniemu Monar – Markot przy Marywilskiej 44a zebrali się goście z Belgii, Francji, Włoch, Irlandii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Rosji, Czech i Polski aby omówić dotychczasowe doświadczenia i zaplanować strategię rozwoju na najbliższe lata. Oprócz warsztatów, w ramach których stażyści programu Ecett dzielili się dobrymi praktykami zebranymi podczas wyjazdów zagranicznych zrealizowanych w ramach programu Erasmus +, w programie znalazły się również wystąpienia wybitnych specjalistów z Europy:

Jolanta Łazuga – Koczurowska – „Profilaktyka jest lepsza niż leczenie”. („Prevention is better then cure”)

Georges van der Straten – „Uczenie się poprzez wymianę dobrych praktyk. Wykorzystanie metody pracy czeladniczej w procesie uczenia się przez całe życie w NGO”. ( „ Learning trough the exchange of good practices. The Journeymen learning model transfered to lifelong learing for NGOs.”)

Kenneth Robinson – „Czynnik rezonansu. Nowe metody przy z uzależnieniami”. („Resonance Factor. A new way of working with substance misuse”.)

Thomas Fischer – „Uczenie się przez całe życie. Nowe technologie w edukacji”. („Lifelong learning. New technologies in education”).

dsc_0454 dsc_0455 dsc_0485 dsc_0486 dsc_0490 dsc_0492 dsc_0497
Konferencji towarzyszyły zajęcia team-buildingowe prowadzone we współpracy z Fundacją Kuroniówka: www.facebook.com/kuroniowka
kuroiowka-iv kuroniowka-ii kuroniowka-v kuroniowka