Aktualności

Animacja drogą do domu

Projekt o tej nazwie zrealizowano w Areszcie Śledczym w Białymstoku. Osadzone kobiety stworzyły film animowany, którego premiera odbyła się w grudniu ubiegłego roku. Autorem i opiekunem projektu jest Michał Łebski, współpracujący z Domem dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT w Ełku. Podczas premiery Zarząd Główny MONARU reprezentował Mariusz Kowarski.

Przez siedem miesięcy siedem osadzonych kobiet pracowało nad kolejnymi kadrami animacji zrealizowanej metodą poklatkową. Warsztaty z tworzenia filmu animowanego przeprowadził Michał Mróz. Scenariusz, reżyseria oraz scenografia zostały stworzone przez uczestniczki projektu. Efekt można było zobaczyć podczas premierowego pokazu, zorganizowanego w białostockim Areszcie Śledczym.

– Każda z pań miała okazję zbudować swój świat, w którym się poruszała i przeżywała swoje przygody oraz swoją postać, w którą tchnęła swoje życie – wyjaśnia Michał Łebski i dodaje, że przedstawienie swojej osoby za pomocą marionetki dało każdej z kobiet możliwość projektowania siebie oraz własnych zachowań.

– Niektóre z postaci przedstawiają powody z jakich uczestniczki projektu znalazły się w areszcie. To w jaki sposób zostały przedstawione postaci osadzonych zależało od ich wyobraźni – tłumaczy Michał Łebski. Dzięki filmowi widz może zobaczyć jak twórczynie animacji widzą własne postępowanie i w jaki sposób traktują wyjście z więzienia oraz swoją obecną sytuację. Projekt miał im pomóc w planowaniu swoich działań, ze świadomością zagrożeń jakie czekają osadzone kobiety po wyjściu z więzienia (brak pracy, powrót do zachowań destruktywnych, stereotypizacja itd).

Screenshot_30\

– Są to osoby, które popełniły przestępstwo i większość czasu spędzają w zamkniętych pomieszczeniach, co może powodować obniżenie nastroju i w dalszej perspektywie przekładać się na obniżenie samooceny. Działania, które zakończyły się stworzeniem dzieła artystycznego dają odczuć uczestniczkom tego projektu radość z odniesionego sukcesu – podkreśla Michał Łebski.

Ważną korzyścią z udziału w projekcie jest też dla osadzonych zdobycie wiedzy na temat tworzenia filmów animowanych oraz nabycie umiejętności operowania kamerą i profesjonalnym aparatem lustrzanym.

Projekt został sfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, w ramach środków Ministerstwa Sprawiedliwości Departamentu Orzecznictwa i Probacji. Realizatorzy dziękują dyrekcji oraz pracownikom Aresztu Śledczego w Białymstoku, a także kierownikowi Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT w Ełku Nikodemowi Kemicerowi.