Aktualności

Apel do Posłów RP

Polakom grożą eksmisje na krzesło zamiast do lokalu socjalnego. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny chce eksmitować ludzi do tzw. ogrzewalni. Takie rozwiązania znalazły się w projekcie zmian w Ustawie o pomocy społecznej, która 7 lipca 2015 trafi na obrady Sejmu do II czytania. MONAR apeluje do posłów o rozwagę, jeśli takie zmiany znajdą poparcie to zimą narażamy ludzi najuboższych na zagrożenie życia. Zapisy projektu spotkały się z protestem środowisk NGO zajmujących się pomocą ludziom wykluczonym.

MONAR zwrócił się z apelem do posłów RP o zmianę niekorzystnych dla osób bezdomnych i biednych zapisów Projektu Ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej proponowanego przez sejmową Komisję polityki społecznej i rodziny. W dniu 7 lipca w Sejmie odbędzie się II czytanie projektu (druk nr 3550).

To co przedstawiła Komisja jest w wielu punktach krańcowo odległe od zaproponowanych przez organizacje społeczne i zaaprobowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapisów modelu wychodzenia z bezdomności, nad którym pracowaliśmy przez wiele miesięcy.

Jako eksperci pomocowi prowadzący w całej Polsce domy dla bezdomnych, schroniska i noclegownie widzimy, że projekt zawiera zapisy, które w obecnym kształcie są niezwykle niebezpieczne dla systemu pomocy osobom bezdomnym w Polsce, a wśród nich:

Zrównanie statusu ogrzewalni (miejsca przypominającego poczekalnię dworcową, z dostępem wyłącznie do miejsc siedzących) z noclegowniami i schroniskami, co spowoduje absurdalną możliwość eksmisji do ogrzewalni oraz zastępowanie przez gminy noclegowni i schronisk ogrzewalniami. Sugerujemy więc pozostawienie w ustawie definicji ogrzewalni, jednak uzupełnionej o zapis iż „ogrzewalnia nie może być formą ustawowego obowiązku zapewnienia schronienia”.

Kategoryczny zakaz przyjmowania do schronisk i noclegowni osób pod wpływem alkoholu; podczas gdy w okresie zimowym regularną praktyką jest sugerowanie organizacjom prowadzącym placówki noclegowe dla osób bezdomnych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, przyjmowania w okresie mrozów osób pod wpływem alkoholu, które nie kwalifikują się do zatrzymania w izbie wytrzeźwień, ani do umieszczenia w szpitalu. Wprowadzenie tego zapisu jest najprostszą drogą do drastycznego wzrostu liczby osób umierających każdej zimy z powodu wychłodzenia organizmu. Sugerujemy wykreślenie tego zapisu w całości i pozostawienie tej kwestii do regulacji wewnętrznymi regulaminami placówek dla osób bezdomnych.
Niejasne zapisy dotyczące zwrotu kosztów świadczonych usług, które mogą być interpretowane jako brak obowiązku zwrotu przez gminy kosztów usług świadczonych przez organizacje pozarządowe. Organizacje świadczące kosztochłonne usługi noclegowe (stanowiące zadanie własne gmin) są niemal całkowicie zależne finansowo od środków gminnych. Jakiekolwiek inne rozwiązanie w tym zakresie oznacza masową likwidację placówek dla osób bezdomnych z uwagi na odmowę zapłaty przez gminy niechętne do pomagania osobom bezdomnym.
Absurdalnie krótki czasu na wdrożenie standardów placówek dla osób bezdomnych (18 miesięcy, podczas gdy np. standardy domów pomocy społecznej wdrażane były przez 10 lat). Dodatkowo termin ten ustalony został od wejścia w życie ustawy, a nie samych standardów ustalanych rozporządzeniami Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Sugerujemy wydłużenie tego terminu do 5 lat od wydania ww. rozporządzeń.
Braku wskazania ścieżki finansowania dla wdrożenia standardów – co w praktyce oznacza brak możliwości ich wdrożenia i zamknięcie wielu placówek. Sugerujemy dopuszczenie finansowania nakładów inwestycyjnych na dostosowanie placówek ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego (w oparciu o Ustawę o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych).
Bardzo prosimy o wsparcie naszej inicjatywy i zapewnienie bezpieczeństwa systemowi pomocy osobom bezdomnym, które są w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Jeśli nad losem ludzi najsłabszych nie pochylą się posłowie, to cały trud działań pomocowych prowadzonych przez tysiące ludzi w Polsce, będzie niszczony przez złe prawo.
Screenshot_105  Screenshot_104