Aktualności

Badania naukowe w placówkach Stowarzyszenia Monar

Spotkanie 20.11.2019Z ogromną przyjemnością informujemy, iż w dniu 20.11.2019 rozpoczęliśmy współpracę z wybitnym specjalistą w zakresie uzależnień behawioralnych – prof. Mateuszem Golą i jego zespołem, inaugurując tym samym serię projektów badawczych dotyczących skuteczności oddziaływań terapeutycznych realizowanych w placówkach Stowarzyszenia Monar.

Prof. Mateusz Gola doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz profesor w Institute for Institute of Computational Neuroscience Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, specjalizujący się w badaniach dotyczących uzależnień behawioralnych (np. od pornografii, zachowań seksualnych, gier komputerowych, czy hazardu) oraz uzależnień od substancji psychoaktywnych.

Dr Karol Lewczuk – z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Asystent w Interdyscyplinarnym Centrum Badań nad Rozwojem i Osobowością PERSONALITAS

Mgr Karol Szymczak – doktorant na wydziale psychologii na APS