Aktualności

Badanie zbiorcze sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Monar

Biuro Zarządu Głównego  informuje, iż w dniach  od 25 kwietnia do 20 maja 2022 roku będzie przeprowadzane przez audytora zewnętrznego badanie zbiorczego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia MONAR za 2021 rok.

Audyt zewnętrzny będzie przeprowadzany w Biurze ZG MONAR, jak również w wytypowanych przez Biegłego Rewidenta placówkach.