Aktualności

Białystok. Pielęgniarska opieka długoterminowa w ramach GSWB

Pilotażowy Standard Zdrowia – Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa w Domu dla Bezdomnych i Noclegowni Caritas Archidiecezji Białostockiej – realizowany w ramach Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności, pozwala na objęcie specjalistyczną opieką medyczną osób przebywających w placówce, które nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego.

W ramach tego działania utworzony został gabinet lekarsko-zabiegowy, w którym zatrudniono lekarza internistę oraz dwie pielęgniarki. Gabinet otwarty jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-20. W razie konieczności zabiegi medyczne wykonywane są również w soboty i niedziele.

Zakupione medykamenty oraz sprzęt medyczny zapobiegają rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, powikłaniom, stanom zapalnym, zakażeniom, odleżynom, a ciągła, kompleksowa pomoc jest ważna dla zapewnienia pacjentom podstawowego bezpieczeństwa w czasie choroby.

Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności powstaje w ramach Projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. MONAR jest jednym z partnerów w tym projekcie.