Aktualności

Centrum Pomocy Bliźniemu w Klizinie pamięta o najmłodszych

Choć w tym roku nie byliśmy organizatorami festynu z okazji Dnia Dziecka to jednak nie mogliśmy zapomieć o dzieciach z zaprzyjaźnionej z nami Szkoły Podstawowej w Rzejowicach. Przywieźliśmy im trochę prezentów i słodyczy oraz informację o stypendium ufundowanym przez Centrum Pomocy Bliźniemu w Klizinie dla uczennicy, lub ucznia szkoły.

Pomysł stypendium kiełkował w nas około dwóch lat. Wstrzymywał nas brak wolnych środków (pieniądze pochłaniały ciągłe remonty i dostosowanie obiektu do przepisów budowlanych oraz przeciwpożarowych). Ponieważ jednak jesteśmy już na finiszu prac, wspólnie z mieszkańcami ośrodka podjeliśmy decyzję o ufundowaniu dofinansowania.

Na kwotę 250 zł złożą się dobrowolne wpłaty podopiecznych i ewentualna dopłata ze środków własnych ośrodka. Stypendium będzie obejmowało okres roku szkolnego 2011/2012, z możliwością przedłużenia na następny rok, jeśli pobierać je będzie dziecko z klasy piątej. Stypendysta zostanie wybrany w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i naszym Centrum. Będzie to osoba, która uczęszcza do jednej z dwóch ostatnich klas i nie może rozwijać swoich uzdolnień czy talentów ponieważ rodzice mają zbyt niskie dochody.

Ze Szkołą Podstawową w Rzejowicach współpracujemy od sześciu lat. Organizujemy wspólne ogniska, spotkania, imprezy z okazji Dnia Dziecka, uczestniczymy w codziennym życiu szkoły. Przekazujemy dzieciom z rodzin potrzebujących wsparcia pomoc w formie paczek żywnościowych i odzieżowych. Ostatnio podarowaliśmy ubrania i buty o łącznej wartości ponad pięciu tys. zł. Dzieci rewanżują się przyjeżdżając do nas ze swoim programem artystycznym np. w Dzień Kobiet, Dzień Matki, czy Dzień walki z ubóstwem.

Podczas tegorocznych obchodów Dnia Dziecka przekazaniu prezentów i informacji o stypendium towarzyszył zorganizowany przez dyrekcję szkoły apel, na którym wszystkie dzieci podziękowały nam rzęsistymi brawami. Otrzymaliśmy też dyplom, którego kopię zamieszczamy poniżej. My również cieszymy się z tej współpracy, bo uśmiechnięte dziecięce buzie to piękna sprawa!

Tomasz Baliński, dyrektor CPB w Klizinie

Screenshot_161