Co robimy

www.pomocwarszawa.pl

pomoc warszawaPomoc jest oferowana Osobom zagrożonym uzależnieniem, uzależnionym oraz ich rodzinom i bliskim. Oferta kierowana jest również do osób i instytucji zainteresowanych profilaktyką, leczeniem oraz terapią i wsparciem osób z problemem uzależnienia. Osoby zagrożone uzależnieniem oraz uzależnione od narkotyków, alkoholu, nikotyny, uzależnieni behawioralnie od patologicznego hazardu, komputera, sieci internetowej, telefonu komórkowego, kompulsywnego objadania się, pracoholizmu, uzależnieni od zakupów, seksu, pornografii, kart płatniczych oraz innych zakłócających satysfakcjonujące funkcjonowanie czynności, otrzymają leczenie, indywidualne wsparcie terapeutyczne grupy wsparcia, poradnictwo rodzinne, interwencje kryzysowe, niezbędne formy doradztwa. Zgłaszający się uzyskują również, wiedzę o uzależnieniach oraz mechanizmach i praktykach radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Projekt pomocwarszawa.pl, finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa, realizowany jest przez Stowarzyszenie Monar Poradnię Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Warszawie przy ul. Powstańców Wlkp. 17.

http://pomocwarszawa.pl/