Aktualności

Dla uczniów i nauczycieli gimnazjów

Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy Stowarzyszenia MONAR zaprasza do zapoznania się z broszurą „Narkotyki – ryzykowna droga” adresowaną do gimnazjalistów, wydaną ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Publikację opracowały Kinga Sochocka i Karolina Van Laere.

Broszura w sposób bardzo przystępny i ciekawy dla młodego czytelnika omawia zagrożenia związane z eksperymentowaniem z narkotykami i wskazuje na czynniki chroniące młodzież przed ich używaniem. Materiał został tak przedstawiony, aby zachęcać odbiorców do samodzielnego myślenia. Publikacja może zostać wykorzystana jako narzędzie zarówno przez uczniów, jak i przez nauczycieli.

W broszurze zamieszczono informacje na temat czynników i mechanizmów chroniących, sposobów obrony siebie przed naciskami rówieśników, związków okresu dorastania z ryzykiem pojawienia się zachowań ryzykownych, psychospołecznych funkcji zachowań ryzykownych, zagrożeń bezpośrednio związanych z eksperymentowaniem z narkotykami, czynników ryzyka torujących drogę od okazjonalnego używania do uzależnienia od narkotyków, mechanizmów rozwoju uzależnienia.

Ilustracje, graficzna struktura tekstu oraz język zostały dostosowane do potrzeb młodego czytelnika. Ważną częścią publikacji są ćwiczenia do samodzielnego wykonania przez uczniów (lub do wykonania w ramach zajęć psychoedukacyjnych w szkole), które rozwijają umiejętności psychospołeczne wzmacniające postawę niezależności wobec narkotyków.

broszura