Aktualności

Edukacja ekonomiczna dla osób bezdomnych i uzależnionych

Czy warto planować swój budżet, albo uczyć się oszczędzania, mieszkając w ośrodku dla osób uzależnionych bądź bezdomnych? Jak edukacja ekonomiczna może wpłynąć na los ludzi wychodzących z uzależnienia i bezdomności? W Warszawie odbyła się inauguracja kolejnej edycji projektu „ABC budżetu domowego, oszczędzania i pożyczania”.

Projekt jest realizowany w placówkach MONARU we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim od 2011 roku i ma na celu wzrost poziomu wiedzy ekonomicznej i umiejętności uczestników, w zakresie pozwalającym na samodzielne i racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi. Do zorganizowania warsztatów w ramach tegorocznej edycji zostało wytypowanych 12 placówek – 8 z nich to pracujące w oparciu o metodę społeczności terapeutycznej ośrodki dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, 3 udzielają pomocy osobom bezdomnym, a jedna jest poradnią profilaktyki i terapii uzależnień. W szkoleniach dla podopiecznych placówek ma wziąć udział 200 osób; będą się one uczyły m.in. jak planować swoje wydatki, konstruować budżet domowy, korzystać z podstawowych produktów bankowych i unikać spirali zadłużenia.

W dniach 19-20 marca 2014 r. w Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT przy ul. Marywilskiej 44A w Warszawie odbyło się szkolenie dla kadry projektu – terapeutów i wychowawców, którzy poprowadzą zajęcia w swoich ośrodkach. W poprzedzającej zajęcia inauguracji projektu wzięli udział Agnieszka Bilska i Dariusz Rostkowski z Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP. Dariusz Rostkowski podkreślił znaczenie edukacji finansowej w grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym, które często w sposób wyjątkowo dotkliwy odczuwają skutki nieuzasadnionych rzeczywistymi potrzebami decyzji ekonomicznych.

Projekt ABC budżetu domowego, oszczędzania i pożyczania jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej