Aktualności

Edukacja ekonomiczna podopiecznych MONARU

MONAR i Narodowy Bank Polski podpisały umowę w sprawie kontynuacji projektu „ABC budżetu domowego, oszczędzania i pożyczania”. Dzięki wsparciu NBP, w ramach drugiej edycji programu, odbędą się warsztaty dla kadry i 200 podopiecznych z 12 placówek prowadzonych przez nasze stowarzyszenie.

MONAR i Narodowy Bank Polski podpisały umowę w sprawie kontynuacji projektu „ABC budżetu domowego, oszczędzania i pożyczania”. Dzięki wsparciu NBP, w ramach drugiej edycji programu, odbędą się warsztaty dla kadry i 200 podopiecznych z 12 placówek prowadzonych przez nasze stowarzyszenie.

Głównym celem projektu jest wzrost poziomu wiedzy ekonomicznej i umiejętności osób wychodzących z uzależnienia i bezdomności, w zakresie pozwalającym na samodzielne i racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi.

Warsztaty będą prowadzone z wykorzystaniem unikalnych materiałów edukacyjnych opracowanych z uwzględnieniem życiowych doświadczeń i potrzeb odbiorców. Zajęcia mają pomóc uczestnikom projektu m.in. w opanowaniu zasad planowania budżetu domowego, a także w przyswojeniu wiedzy o podstawowych produktach bankowych i ich zastosowaniu oraz o zagrożeniach związanych z nadmiernym zadłużaniem się i sposobach jego unikania.

Projekt „ABC budżetu domowego, oszczędzania i pożyczania” był realizowany pilotażowo w wybranych placówkach Stowarzyszenia MONAR od grudnia 2011 r. do lipca 2012 r. Doświadczenia płynące z realizacji pilotażu potwierdziły potrzebę prowadzenia edukacji ekonomicznej wśród podopiecznych MONARU, a wyniki ewaluacji projektu pilotażowego wskazują na skuteczność przyjętych metod pracy z osobami uzależnionymi i bezdomnymi. Druga edycja projektu potrwa do lipca 2013 r.

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego.