Aktualności

Ekonomia społeczna: od pomysłu do przedsiębiorstwa

Kierownicy i pracownicy placówek MONARU z województwa mazowieckiego, zainteresowani tematyką ekonomii społecznej, wzięli udział w szkoleniu, które w warszawskiej siedzibie Stowarzyszenia poprowadzili specjaliści z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu siedleckiego.

Przedsiębiorstwa społeczne funkcjonują w warunkach wolnorynkowych ponosząc ryzyko ekonomiczne podobnie jak zwykłe firmy, ale od tradycyjnie rozumianej działalności gospodarczej różni je m.in. wyraźna orientacja na realizację społecznie użytecznych celów, a także wspólnotowy charakter działania. Angażują osoby wykluczone społecznie dając im pracę, a ponadto w swojej praktyce wykorzystują często unikalne pomysły na biznes wynikające z doświadczeń i talentów współtworzących je partnerów.

Wiele spośród prowadzonych przez MONAR ośrodków dla osób uzależnionych i bezdomnych ma potencjał pozwalający na realizację projektów wpisujących się w ideę ekonomii społecznej. Jakie szanse i korzyści wiążą się z przyjęciem takiego modelu działania, jakich błędów należy się wystrzegać – tego mogli się dowiedzieć uczestnicy szkolenia zorganizowanego 28 kwietnia przez „Fundację na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej MONAR”.

Prowadzący zajęcia Piotr Frączak podkreślał m.in. znaczenie innowacyjności i partnerstwa w realizowaniu przedsięwzięć z dziedziny ekonomii społecznej. Uczestnicy szkolenia byli zainteresowani praktycznym zastosowaniem zaprezentowanych zasad w swoich placówkach, dlatego kolejne spotkania z ekspertami OWES zaplanowano w formie indywidualnych konsultacji.