Aktualności

Ekspedycja Monar – Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+

Każdy z uczestników w ramach tego projektu ma do zrealizowania indywidualne cele edukacyjne, dotyczące kompetencji terapeutycznych, językowych i międzykulturowych. W trakcie trwania stażu zadaniem stażystów jest obserwowanie dobrych praktyk stosowanych w pracy metodą społeczności terapeutycznej oraz opublikowanie opisu wybranego narzędzia na portalu www.ecett.eu. To właśnie sieć Ecett wspiera nas w tym przedsięwzięciu zapewniając opiekę tzw. helpdesków w poszczególnych krajach.

Wszyscy beneficjenci projektu „ECETT Mobilty Polska – Europejski cross – training kompetencyjny. praca z dorosłymi osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w tym z osobami uzależnionymi od alkoholu i substancji psychoaktywnych” na bieżąco opisują swoje doświadczenia na specjalnym blogu: https://ekspedycjamonar.wordpress.com/ – znajdziecie tutaj oprócz wpisów również ciekawe zdjęcia.

Zapraszamy!

eras

 

Projekt Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ -Akcja 1. Mobilność Kadry edukacji dorosłych