Aktualności

Erasmus + – dodatkowy nabór do projektu szkoleniowego

Uwaga – ogłaszamy dodatkowy nabór do projektu ECETT Mobilty Polska – Europejski cross – training kompetencyjny. praca z dorosłymi osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w tym z osobami uzależnionymi od alkoholu i substancji psychoaktywnych

Zapraszamy wszystkich chętnych specjalistów ds. uzależnień, instruktorów ds. uzależnień, psychologów i psychiatrów zajmujących się pracą z osobami uzależnionymi do udziału w projekcie ECETT Mobility Polska ramach programu Erasmus +. Proponujemy:

– dwutygodniowe staże w placówkach leczniczych w Hiszpanii

– możliwość obserwacji dobrych praktyk w organizacjach partnerskich

– szansę na doskonalenie kompetencji zawodowych w międzynarodowym środowisku

– okazję do odwiedzenia kilu krajów europejskich

Zgłoszenia (CV + list motywacyjny, uwzględniający i uzasadniający wybór kraju) prosimy kierować na adres a.grzelka@monar.org