Aktualności

Europejska wymiana doświadczeń

MONAR wszedł do Zarządu międzynarodowej sieci ECETT zrzeszającej europejskie organizacje zajmujące się terapią i pomocą osobom wykluczonym społecznie. Przedstawiciel Polski z MONARU zasiada obok doświadczonych partnerów z Belgii, Włoch, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Wspólnie zaplanują wymianę doświadczeń profesjonalistów zajmujących sie terapią uzależnień.

W ramach współpracy z siecią Ecett 16 osób z MONARU przez 2 tygodnie będzie mogło skorzystać z wizyt studyjnych w europejskich ośrodkach zajmujących się terapią i pracą socjalną. Wymiana doświadczeń poprzez podróże, to szansa dla ekspertów MONARU na poznanie nowych metod terapeutycznych stosowanych przez najlepsze ośrodki europejskie, zwłaszcza w dziedzinie wsparcia rodzin osób uzależnionych oraz reintegracji społecznej. Doświadczenia stowarzyszenia MONAR są uznawane na świecie za wyjątkowo cenne dla terapii społeczności terapeutycznych, jako źródło wiedzy i praktyki.

http://www.ecett.eu/