Aktualności

Krzysztof Stąporek w Radzie Pożytku Publicznego Miasta Ozorkowa

Krzysztof Stąporek – zastępca kierownika Ośrodka Pomocy Bliźniemu Markot w Ozorkowie został powołany do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ozorkowa jako jeden z przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Krzysztof jest też członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie Miasta Ozorkowa.