Aktualności

Lech Gąsiorowski doceniony przez prezydenta Piły

Dyrektor Pilskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT został nominowany do nagrody Syriusza w kategorii „Działalność społeczna”. Syriusze, wręczane podczas Gali Prezydenta Piły, są formą uhonorowania osób zasłużonych dla miasta w różnych dziedzinach.

Nagrody przyznano w sześciu kategoriach, wyróżniając m.in. wybitnych sportowców, ludzi kultury i przedsiębiorców. – Znalazłem się w bardzo szacownym gronie, nominacja była dla mnie zaszczytem – mówi Lech Gąsiorowski. Do nagrody zgłosili go pracownicy PCPB – ośrodka, który ma pod opieką blisko 170 osób bezdomnych. – Realizujemy dla nich liczne programy terapeutyczne i readaptacyjne, ważnym elementem wspomagającym te działania jest turystyka – opowiada dyrektor.
Lech Gąsiorowski podkreśla dobrą współpracę pilskiego MARKOTU z miejskimi służbami odpowiedzialnymi za opiekę społeczną. Od ubiegłego roku kilkoro z jego podopiecznych bierze udział w ciekawym programie, finansowanym przez miasto. Przez kilka miesięcy mogą mieszkać w specjalnych, w pełni wyposażonych lokalach, za które płacą niski czynsz. To swoiste laboratorium samodzielnego życia jest szansą dla tych, którzy po trudnych kolejach losu udowodnią, że są w stanie utrzymać się i poradzić sobie z kłopotami dnia codziennego. Po okresie przejściowym mogą bowiem wprowadzić się do mieszkań socjalnych.
Lech Gąsiorowski jest w Pile znany ze swego zaangażowania w życie społeczne miasta. Jedną z jego ostatnich inicjatyw, podjętą wraz z działaczami innych organizacji pozarządowych, jest doprowadzenie do powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rada będzie m.in. opiniować projekty aktów prawnych dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.
opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowym