Aktualności

Lipianka. Międzynarodowe spotkanie wolontariuszy

Podczas tegorocznych wakacji (od 10 do 24 sierpnia) w ośrodku MONARU w Lipiance odbył się workcamp, czyli międzynarodowy obóz wolontariacki, z udziałem przedstawicieli siedmiu krajów. Workcamp to krótkoterminowy projekt (2-4 tygodnie), w trakcie którego wolontariusze z różnych krajów wspólnie pracują dla społeczności lokalnej i/lub organizacji pozarządowych. Praca jest wykonywana przez pięć dni w tygodniu i trwa ok. sześciu godzin dziennie, a jej rodzaj zależy od tematyki obozu – może to być realizacja projektu ekologicznego, praca z dziećmi (gry i zabawy czy nauka angielskiego), pomoc w robotach remontowych czy organizacja festiwalu promującego pokój, tolerancję lub ekologię. Głównym celem workcampów jest przełamywanie barier pomiędzy ludźmi i rozwój porozumienia międzynarodowego.

Workcampy odbywają się w ramach działalności międzynarodowej organizacji Service Civil International (SCI), a w Polsce inicjatywę tę realizuje stowarzyszenie Jeden Świat. Misją obu organizacji jest promowanie idei pokoju i porozumienia między ludźmi poprzez międzynarodowy i krajowy wolontariat oraz edukację. W wolontariacie (długo i krótkoterminowym) może wziąć udział każdy, bez względu na wiek, płeć, kulturę, religię, czy bagaż doświadczeń.

Do naszego ośrodka przyjechało dziewięciu wolontariuszy z Danii, Hiszpanii, Irlandii, Islandii, Polski, Włoch i Tajwanu. Ich głównym zadaniem była integracja ze społecznością poprzez pomaganie w codziennej pracy i wspólne spędzanie czasu wolnego. W trakcie dwutygodniowego pobytu pacjenci i wolontariusze razem pracowali, spożywali posiłki i wypoczywali po pracy.

Wspólne wypełnianie codziennych obowiązków, takich jak sprzątanie (domu i terenu), prace w kuchni, lesie czy w ogrodzie, udział w zajęciach organizowanych w czasie wolnym (grach, zabawach, rozgrywkach sportowych, ogniskach, spływie kajakowym, itp.), pozwoliły młodym ludziom na wzajemne zbliżenie się do siebie, poznanie swoich zwyczajów, różnic kulturowych i naukę akceptowania ich. By jak najlepiej wykorzystać wspólny czas, zorganizowano również lekcje języka angielskiego, chińskiego, warsztaty artystyczne, zajęcia integracyjne pokazujące typowe gry i zabawy w poszczególnych państwach, prezentacje krajów, gotowanie potraw regionalnych, a także wykład dotyczący idei workcampów i wolontariatu. Uczyliśmy się też wspólnie tańczyć, co zaowocowało uwiecznionym na filmie występem w przedostatnim dniu workcampu.

Dzięki zaangażowaniu pacjentów i terapeutów, zorganizowaniu dodatkowych spotkań i wykładów, wolontariusze mieli też okazję głębszego poznania problemu uzależnienia od narkotyków i terapii odwykowej, zrozumienia na czym polega terapia metodą społeczności terapeutycznej oraz czym jest i jak działa Stowarzyszenie MONAR. To wszystko w ciepłej i radosnej atmosferze! Mamy nadzieję, że te dwa tygodnie przyniosły wolontariuszom niezapomniane doświadczenia, a pacjentom świeżą energię i motywację do dalszej terapii w ośrodku.

Maria Dworak