Aktualności

Łódź. Pomoc dla uzależnionych od hazardu i internetu

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Łodzi (ul. Tuszyńska 106) rozpoczęła w lutym 2012 r. realizację kompleksowego programu pomocy dla osób uzależnionych od hazardu i nowoczesnych urządzeń multimedialnych, ich bliskich i rodzin z Łodzi i z województwa łódzkiego.

Uzależnienia behawioralne, a zwłaszcza uzależnienia od gier hazardowych i nowoczesnych urządzeń multimedialnych (m. in. gry on-line, siecioholizm, kompulsywne używanie komunikatorów internetowych lub ściąganie i oglądanie filmów), oraz uzależnienia od używania telefonów komórkowych, stają się w Polsce nasilającym się problemem społecznym.

Rośnie liczba osób uzależnionych, systematycznie obniża się ich wiek. Uzależnienia tego typu są trudniej wykrywalne niż uzależnienia od narkotyków czy alkoholu – nie wywołują bardzo widocznych symptomów, zmiany w funkcjonowaniu pojawiają się często w ramach długotrwałego, trudnego do zaobserwowania procesu i można je usprawiedliwić naturalnymi problemami życiowymi.

Celem projektu realizowanego w łódzkiej paradni MONAR jest pomoc patologicznym hazardzistom, osobom z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskim i rodzinom poprzez realizację systemu kompleksowych oddziaływań na który składają się:

porady i konsultacje, umożliwiające diagnozę problemu, motywowanie do zmiany i kierowanie do innych form pomocy;
interwencje kryzysowe;
grupa terapeutyczna dla dorosłych uzależnionych od gier hazardowych;
grupa terapeutyczna dla młodzieży z problemem uzależnień behawioralnych;
terapia indywidualna;
grupa zapobiegania nawrotom;
warsztaty umiejętności psychospołecznych dla uczestników grup i klientów terapii indywidualnej
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z poradnią, tel. 42 646 40 12.