Aktualności

Lublin. Konferencja na temat hazardu

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Lublinie w porozumieniu z Gminą Lublin zorganizowała 14 maja konferencję pt. „Zagrożenia związane z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi – metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemów w tym zakresie”.

Uczestnikami spotkania byli pracownicy instytucji i urzędów realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujący się profilaktyką i terapią uzależnień oraz lekarze, pielęgniarki, policjanci, strażnicy miejscy, pedagodzy i nauczyciele.

Celem konferencji było zwiększenie wiedzy na temat czynników ryzyka i czynników chroniących oraz upowszechnienie informacji na temat miejsc pomocy dla osób grających problemowo i ich bliskich. Dotarcie do jak największej liczby zainteresowanych z informacjami o zagrożeniach związanych z hazardem i sposobach radzenia sobie z nimi jest bardzo ważne. Problem jest bowiem stosunkowo nowy i nie wszyscy wiedzą gdzie szukać pomocy.

– W naszej poradni pierwsi hazardziści pojawili się w 2008 r. Obecnie badania pokazują, że blisko 80 proc. młodzieży w wieklu 15-18 lat miało do czynienia z grami hazardowymi – podkreśla Iwona Sztajner, kierowniczka poradni MONARU w Lublinie.

Nadużywanie gier losowych, w których stawką są pieniądze, staje się coraz częściej spotykane wśród młodzieży. Rozpowszechnianiu zjawiska sprzyja stosunkowo szeroka oferta oraz duża dostępność różnego rodzaju gier, co przy jednoczesnym braku świadomości zagrożenia związanego z ich uprawianiem z czasem może prowadzić do grania patologicznego (problemowego) i negatywnych skutków dotyczących ważnych sfer życia.

Żródła: mat. pras. UM w Lublinie, Internetowa Telewizja Lublin. Relacja z konferencji: itvl.pl