Aktualności

Medal Pro Publico Bono dla ośrodka w Gaudynkach

Nagroda Pro Publico Bono została ustanowiona przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, jest przyznawana w uznaniu dorobku i oryginalnego charakteru osiągnięć w dziedzinach związanych z realizacją zadań MPiPS. Nasza placówka została doceniona za działalność na rzecz polityki społecznej.

Wręczenie nagrody w postaci medalu i pamiątkowego dyplomu, odbyło się 1 marca, podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Orzyszu, towarzyszącej obchodom 290-lecia miasta. Z rąk Elżbiety Seredyn, podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, burmistrza Orzysza Zbigniewa Włodkowskiego oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Orzyszu Adama Myka, nagrodę odebrał Robert Oszczakiewicz, kierownik Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Gaudynkach.

Ośrodek w Gaudynkach działa od 1982 r. Został założony w budynku starej, poniemieckiej szkoły, który został wyremontowany staraniem kadry i pacjentów. Posiada 35 miejsc, przyjmuje osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych, którym oferuje program terapeutyczny o długości 12 lub 18 miesięcy (w zależności od rodzaju i stopnia uzależnienia). Prowadzi intensywną współpracę międzynarodową z europejskimi partnerami, której efektem są m.in. obozy wolontariackie, ponadto od kilku lat realizuje projekty unijne, dzięki którym pacjenci zdobywają nowe umiejętności i podnoszą kwalifikacje zawodowe, co ułatwia ich readaptację.

Screenshot_191  Screenshot_192