Aktualności

MIODOBRANIE w Sobolewie.

Zaproszenie na kolejny etap projektu Społecznej Pasieki w Sobolewie, który odbędzie się 30 lipca 2016r.

W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR z przyjemnością pragnę serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych na MIODOBRANIE W SOBOLEWIE.

Miodobranie to pszczela impreza, która zostanie zorganizowana przez Stowarzyszenie MONAR w ramach inicjatywy ‘’Społeczna Pasieka” w partnerstwie z gminą Sobolew w ramach projektu „Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie – razem dla środowiska” Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Bezpośrednim celem projektu jest aktywizacja osób wykluczonych społecznie oraz zwiększenie świadomości ekologicznej. W projekcie bierze udział 15 osób podopiecznych Monaru z Domu dla Osób bezdomnych i Najuboższych –Markot w Sobolewie. Od lutego 2016r. podopieczni pod kierunkiem profesjonalnych pszczelarzy założyli uprawę roślin miododajnych , odbyli szkolenie z zakładania pasieki , zbudowali 7 uli , które zostały zasiedlone pszczołami. Osoby te, dotychczas wykluczone społecznie i zawodowo zostały zaktywizowane i będą odpowiedzialne za opiekę nad ulami. Planowane jest utworzenie przedsiębiorstwa społecznego dla utrzymania pasieki. W ramach inicjatywy została zwiększona populacja pszczoły miodnej, Owady przyczynią się do zwiększenia zapylania roślin w najbliższej okolicy (dzikie rośliny, ogródki przydomowe, uprawy rolnicze), a popularyzacja pszczoły i zwiększenie jej populacji poprawi stan środowiska naturalnego.

Na pszczelą imprezę MIODOBRANIE została zaproszona społeczność lokalna, lokalni pszczelarze, współpracujące organizacje pozarządowe , władze samorządowe, oraz przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydarzenie odbędzie się 30 lipca , początek o godz. 11.00 w Sobolewie przy ul. Łaskarzewskiej 5.

Będziemy zaszczyceni Waszą obecnością.

Serdecznie zapraszamy!

Teresa Sierawska
pełnomocnik Zarządu Głównego Stowarzyszenia „MONAR” ds wykluczenia społecznego