Aktualności

MONAR ekspertem Biura Rzecznika Praw Pacjenta

W dniu 29.10.2018 w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta przy ul . Młynarskiej 46 w Warszawie odbyło się spotkanie inaugurujące współpracę Stowarzyszenia MONAR z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy czterech departamentów tego Biura:

Grzegorz Saj Dyrektor- Departamentu ds. Zdrowia Psychicznego, Agnieszka Wernik- Dyrektor Departamentu Strategii i Działań Systemowych, Agnieszka Chmielewska- Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji oraz Paweł Grzesiewski- Dyrektor Departamentu Prawnego, Stowarzyszenie MONAR zaś reprezentowały Elżbieta Zielińska – przewodnicząca ZG MONAR i Jagoda Władoń – Wilecka sekretarz ZG MONAR .

W uznaniu naszego dorobku, wiedzy i doświadczenia w leczeniu , terapii i rehabilitacji  osób uzależnionych, zaproszono nas jako organizację ekspercką do udziału w pracach Biura Rzecznika Praw Pacjenta w obszarze tworzenia rozwiązań systemowych, wypracowywania standardów opieki zdrowotnej i przestrzegania praw pacjentów w  placówka  leczenia  uzależnień. Uczestniczyć będziemy także  w realizacji projektu „ Łączy nas pacjent”, w ramach którego specjaliści z różnych dziedzin, zrzeszeni w największych  w Polsce organizacjach pozarządowych, działających w obszarze ochrony zdrowia , będą wraz z ekspertami Rzecznika Praw Pacjenta udzielać porad, informacji oraz wsparcia w rozwiązywaniu problemów  związanych z różnymi chorobami. To nowa i bardzo potrzeba inicjatywa, zadaniem której jest pomoc udzielana pacjentom w obszarze ich problemów zdrowotnych, a także we właściwej realizacji i egzekwowaniu ich praw.

Jak bowiem powiedział Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec: „Razem z organizacjami pozarządowymi, będziemy mogli działać skuteczniej. Eksperci będą wspólnie przekazywać informacje zarówno od strony praktycznej, jak i właściwej realizacji praw pacjenta”.

Przy okazji spotkania inaugurującego współpracę obu podmiotów, przedstawiciele Stowarzyszenia MONAR zostali zaproszeni i wzięli udział w Konferencji z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia Biura Rzecznika Praw Pacjenta, która odbyła się 6 listopada 2018 roku.

 

Informujemy także, że osobą odpowiedzialną za  współpracę z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta  z ramienia  Stowarzyszenia MONAR została Jagoda Władoń- Wilecka .