Aktualności

MONAR na konferencji społeczności terapeutycznych w Hiszpanii

Delegacja Stowarzyszenia MONAR wzięła udział w XV Europejskiej Konferencji Społeczności Terapeutycznych w Maladze. Gospodarzem spotkania członków sieci EFTC była hiszpańska organizacja Proyecto Hombre, obchodząca 25-lecie swojej pracy.

Tematem konferencji zorganizowanej w dniach 11-14 marca 2015 r. było promowanie modelu zintegrowanego, a poszczególne wystąpienia obejmowały zagadnienia z takich obszarów tematycznych jak: społeczność terapeutyczna a dowody naukowe, społeczność terapeutyczna dla szczególnych grup docelowych, a także ergoterapia, zajęcia kreatywne i edukacyjne oraz aktywizacja zawodowa w społeczności terapeutycznej.

Podczas wykładów i warsztatów dyskutowano o znaczeniu badań i analiz naukowych dla metody społeczności terapeutycznej, poruszono też temat dostosowania praktyk terapeutycznych do społecznego profilu osób najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne tj. więźniów, ofiar przemocy, młodzieży, osób z podwójną diagnozą, seniorów i imigrantów. Omówiono również kwestię działań uzupełniających terapię (takich jak np. sport, kontakt z naturą czy przygotowanie zawodowe), zwiększających szansę na pełną reintegrację społeczną objętych nimi osób.

Swoim udziałem uświetniło konferencję wielu ekspertów o międzynarodowej sławie i światowym autorytecie. Wśród nich znaleźli się:

George de Leon – wybitny specjalista w dziedzinie terapii uzależnień i autorytet w dziedzinie badań społeczności terapeutycznych i praktyki klinicznej;

Gabriel Antonio Mejia (Fundacion Hogares Claret) – kolumbijski terapeuta, który ma na swoim koncie pracę z 45 tys. osób uzależnionych i został nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla;

Prof. Martien Kooyman – psychiatra i psychoterapeuta, założyciel pierwszej społeczności terapeutycznej Emiliehoeve w Holandii i współzałożyciel EFTC;

Prof. Eric Broekhart – pedagog, twórca pierwszej społeczności terapeutycznej w Belgii (De Kiem);

Jose Antonio Marina Torres – wybitny filozof, pisarz i pedagog hiszpański, profesor na Uniwersytecie Complutense w Madrycie;

Igor Koutsenok – dyrektor Departamentu Profilaktyki, Leczenia i Rehabilitacji przy ONZ.

Spotkanie w Maladze było świetną okazją do dyskusji na temat sposobów wzbogacenia warsztatu pracy specjalistów terapii uzależnień, zmodyfikowania programów terapeutycznych w celu dostosowania ich do potrzeb poszczególnych grup społecznych, prowadzenia badań naukowych i rozpowszechniania ich wyników, sposobów prowadzenia dialogu z krajowymi i europejskimi organami rządowymi i promowania rzetelnego przygotowania merytorycznego kadry oraz najwyższych standardów etycznych w pracy z osobami wykluczonymi społecznie.

Na konferencji w Maladze Stowarzyszenie MONAR reprezentowali: Jolanta Łazuga-Koczurowska, Wojciech Fijałkowski, Elzbieta Zielińska, Barbara Tokarska, Joanna Nowak, Danuta Gąsiorowska, Maria Zielińska, Agnieszka Grzelka i Łukasz Czernicki.

Screenshot_164Screenshot_165