Aktualności

MONAR i NBP kontynuują współpracę

Już po raz czwarty podopieczni Stowarzyszenia MONAR wezmą udział w szkoleniach na temat gospodarowania budżetem osobistym. Będzie to możliwe dzięki rozpoczęciu kolejnej edycji projektu „ABC budżetu domowego, oszczędzania i pożyczania”, realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Istotnym problemem wśród osób, które usamodzielniają się po zakończeniu pobytu w placówkach MONARU jest podejmowanie nieprzemyślanych decyzji związanych z gospodarowaniem finansami. Projekt „ABC budżetu domowego, oszczędzania i pożyczania” wychodzi naprzeciw potrzebom w tym zakresie.

Realizowany w ramach projektu program edukacji ekonomicznej został opracowany z uwzględnieniem specyfiki grup podopiecznych MONARU, przy wykorzystaniu materiałów szkoleniowych dedykowanych osobom mającym za sobą doświadczenie uzależnienia i bezdomności. Obejmuje m.in. przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu planowania budżetu, oszczędzania oraz unikania niepotrzebnego zadłużenia.

Dzięki dofinansowaniu NBP projekt był realizowany w wybranych placówkach MONARU od 2011 r. Podczas jego trzech edycji przeszkolone zostały 62 osoby stanowiące następnie kadrę prowadzącą warsztaty dla podopiecznych w poszczególnych ośrodkach. Szkolenia w placówkach objęły natomiast ponad 600 osób – pacjentów i podopiecznych wychodzących z uzależnienia i bezdomności w 28 ośrodkach Stowarzyszenia MONAR.