Aktualności

MONAR i NBP na rzecz edukacji ekonomicznej

„ABC budżetu domowego, oszczędzania i pożyczania” – to tytuł projektu edukacyjnego, adresowanego do kadry i podopiecznych wybranych placówek MONARU, który zostanie zrealizowany dzięki finansowemu wsparciu Narodowego Banku Polskiego. Umowa w tej sprawie została podpisana 19 grudnia.
Projekt ma charakter pilotażowy i potrwa do lipca 2012 r. Wezmą w nim udział pracownicy i mieszkańcy czterech placówek: schroniska i hostelu dla osób bezdomnych prowadzonych w ramach Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Warszawie oraz ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych MONAR w Wyszkowie i w Gdańsku. Jego głównym celem jest poprawa sytuacji życiowej osób uzależnionych i bezdomnych poprzez podniesienie poziomu ich świadomości ekonomicznej oraz przekazanie im wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne, racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi.

W ramach projektu odbędzie się cykl warsztatów, poświęconych m.in. planowaniu osobistego budżetu, oszczędzaniu, unikaniu niekontrolowanego zadłużenia, postępowaniu w relacjach z instytucjami finansowymi.

Osoby uzależnione i bezdomne przebywające w ośrodkach MONAR-u z reguły borykają się z problemami natury finansowej. Wobec i tak już trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazły, brak wiedzy ekonomicznej i podstawowych umiejętności związanych z gospodarowaniem pieniędzmi sprawiają, że w procesie readaptacji społecznej osoby te napotykają dodatkowe przeszkody. Dlatego edukacja ekonomiczna ma dla nich szczególne znaczenie – zwiększy ich szanse na powrót do społeczeństwa i osiągnięcie trwałych efektów readaptacji.

Czytaj również:

Konsultacje w ramach projektu MONARU i NBP

Powstał podręcznik do edukacji ekonomicznej w MONARZE

Pierwsze szkolenia z edukacji ekonomicznej

Podsumowanie szkoleń z edukacji ekonomicznej

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego.