Aktualności

Monarowisko 2015

Ponad 1000 osób ze Stowarzyszenia MONAR przyjedzie na trzydniową imprezę pod nazwą MONAROWISKO do eko wioski w miejscowości Sarnie Błota, gmina Śliwice w powiecie tucholskim, woj. kujawsko – pomorskie. W samym sercu Borów Tucholskich w dniach 21.08 – 23.08 2015 r. odbędzie się wielkie integracyjne święto MONAR-u z uroczystym marszem ośrodków, grami i zabawami oraz debatą Parlamentu Pacjentów.

Co dwa lata ludzie MONARu spotykają się , aby rozmawiać, bawić się wspólnie, podtrzymywać ideę trzeźwego i altruistycznego życia, zgodnie z ideą Marka Kotańskiego – „Daj siebie innym”. MONAROWISKO odbywa się w wyjątkowym momencie, ogromnego nasilenia problemu narkotykowego w Polsce, dopalaczy zalewających rynek i konieczności przebudowania systemu przeciwdziałania narkomanii w Polsce, w tym wprowadzenia szerokiej i profesjonalnej profilaktyki poprzez wartości do edukacji dzieci i młodzieży. Myślą przewodnią tegorocznego MONAROWISKA jest filozofia DAYTOP, która odwołuje się do myśli, że pomagając innym można odnaleźć siebie.

MONAR od 36 lat pomaga osobom uzależnionym, wykluczonym społecznie, chorym i bezdomnym. Stowarzyszenie od podstaw stworzyło system pomocy osobom uzależnionym. Wcześniej nie było w kraju żadnej organizacji, która mierzyłaby się z problemem narkomanii. Dla Monaru zawsze fundamentalne są wartości, a wiarę w idee niosą ludzie, którzy pokonali swoje uzależnienia i wrócili do życia. To oni najczęściej podejmowali wyzwanie tworzenia kolejnych domów dla potrzebujących, określając jasno wartości. Dzisiaj w całym kraju jest 128 takich placówek. Wśród nich znajdują się: Punkty konsultacyjne, Poradnie Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Centra Pomocy Bliźniemu, Ośrodki Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Placówki Detoksykacyjne, Stacjonarne Ośrodki Rehabilitacyjne oraz Hostele Postrehabilitacyjne. Dzisiaj Monar jest potężną, profesjonalną organizacją zajmującą się kwestią narkomanii wieloaspektowo, począwszy od profilaktyki uniwersalnej poprzez programy pierwszego kontaktu (uliczne, środowiskowe), przez specjalistyczne poradnictwo, terapię, rehabilitację aż do readaptacji społecznej i zawodowej. Efektem tych wszystkich działań jest liczba ponad 15 tys. osób w Polsce, trwale wyleczonych z narkomanii.

Chcesz poznać bohaterów, którzy wygrywają z narkotykami? Zapraszamy!

Kontakt dla mediów: Agnieszka Borowska – PR Manager, kontakt: a.borowska@monar.org, tel. +48 790 700 159

Szukaj eko wioski na stronie www.zaroslak.com.pl

Screenshot_85  Screenshot_89  Screenshot_87  Screenshot_86