Aktualności

Monarowski Parlament zapowiada Płytę dla Kotana

W Rożnowicach pod Poznaniem obradował 26 marca Parlament Społeczności Ośrodków MONAR. Przedstawiciele społeczności terapeutycznych z ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych z różnych stron Polski planowali wspólne inicjatywy, m.in. nagranie płyty poświęconej pamięci Marka Kotańskiego.

W spotkaniu wzięło udział 15 osób, reprezentujących siedem ośrodków. Spopularyzowanie idei monarowskiego parlamentu i zaangażowanie do udziału w pracach tego gremium jak największej liczby chętnych, to jeden z celów jakie stawiają przed sobą obecni parlamentarzyści.
„Ryzykujemy stwierdzenie, że tak jak dla pacjentów korzystne jest uczestnictwo w społeczności, tak dla każdej ze społeczności korzystna jest ich wspólnota. My tę wspólnotę właśnie chcemy budować” – napisali w liście rozesłanym do monarowskich placówek leczenia stacjonarnego.
Delegaci ośrodka w Ostrołęce przedstawili projekt graficzny internetowej strony parlamentu, na której mają wkrótce znaleźć się informacje o reprezentantach poszczególnych społeczności i działalności parlamentu. Oprócz funkcji informacyjnej strona ma także pełnić rolę integracyjną – podobnie jak inna inicjatywa parlamentu, muzyczny projekt pod roboczym tytułem „Płyta dla Kotana”. Według jej pomysłodawców krążek będzie hołdem, złożonym przez monarowską młodzież Markowi Kotańskiemu.
– W ośrodkach jest wiele osób grających różne rodzaje muzyki, od rocka i bluesa po hip hop. Współpraca muzyków z odległych od siebie placówek, którzy mogliby spotykać się i grać razem, choćby podczas wymian pacjentów, na pewno przyniosłaby ciekawe artystyczne efekty – wyjaśniał przedstawiciel społeczności ośrodka w Nowolipsku.
Płyta dla Kotana to wyzwanie nie tylko artystyczne, ale i organizacyjne. O tym, że warto nadać przedsięwzięciu formalny kształt i wyjść z nim poza środowisko MONARU, przekonywała Jolanta Łazuga-Koczurowska, przewodnicząca Zarządu Głównego stowarzyszenia, która była gościem parlamentu w Rożnowicach.
– To świetny pomysł, myślę, że można będzie znaleźć partnerów do jego realizacji. Poszukajcie studiów nagraniowych w pobliżu waszych ośrodków, może uda się uzyskać pomoc uznanych artystów. Trzeba pokazywać, że robicie coś wartościowego – przekonywała.
Screenshot_191
Podczas posiedzenia parlamentarzyści wyłonili ze swego grona osoby odpowiedzialne za wykonanie konkretnych zadań (oprócz strony internetowej ma powstać także logo, uzgodniono również, że opracowany zostanie statut samego parlamentu). W nieformalnej części spotkania jego uczestnicy odwiedzili pobliskie Muzeum Młynarstwa w Jaraczu, na co dzień współpracujące z ośrodkiem MONAR Rożnowice 34. Parlament został reaktywowany po przerwie w 2005 r. Jest reprezentacją członków społeczności terapeutycznych, płaszczyzną wymiany pomysłów i doświadczeń. O swych działaniach informuje na łamach własnej gazetki, rozsyłanej do ośrodków za pośrednictwem warszawskiego biura Stowarzyszenia MONAR.