Aktualności

W obliczu stanu zagrożenia epidemicznego

Zgodnie z wytycznymi postępowania w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, w trosce o bezpieczeństwo i dobro beneficjentów, w placówkach Stowarzyszenia Monar zostały wprowadzone specjalne środki ostrożności:

Ośrodki leczenia, terapii i rehabilitacji uzależnień oraz Schroniska dla Osób Bezdomnych:

– zawieszają odwiedziny osób z zewnątrz i ograniczają wyjścia prywatne

Poradnie:

– zawieszają do odwołania spotkania grupowe

– mogą zawiesić pracę w bezpośrednim kontakcie z pacjentem proponując konsultacje telefoniczne lub online

Nasi terapeuci, pracownicy socjalni, opiekunowie, wychowawcy oraz pracownicy administracyjni będą wykonywać swoje obowiązki, jednak z uwagi na rekomendacje Prezesa Rady Ministrów i Głównego Inspektora Sanitarnego, w niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność wprowadzenia rotacyjnego trybu pracy.

Życząc wszystkim zdrowia i spokoju uprzejmie prosimy o wyrozumiałość.