Aktualności

W ONZ o wadze terapii uzależnień

Po raz 59 w Wiedniu ponad 1500 delegatów reprezentujących państwa członkowskie ONZ oraz organizacje pozarządowe i media zebrało się na sesji Komisji ds. Narkotyków (Commission on Narcotic Drugs), aby omówić rosnący światowy problem dotyczący środków psychoaktywnych. Stowarzyszenie Monar wraz z organizacjami partnerskimi (RUN, EURAD, World Federation Against Drugs, San Patrignano (Włochy), Stijena (Chorwacja), Towards Recovery (Wielka Brytania), RIO (Norwegia) promowało terapeutyczne podejście do uzależnienia bazujące na idei całkowitego powrotu do zdrowia i funkcjonowania w społeczeństwie (recovery apprach):

– Zamiast skupiać się wyłącznie na redukcji szkód idziemy krok dalej – oferujemy wsparcie i kompleksową pomoc tym, którzy wybrali leczenie(recovery)wierząc, że jest to osiągalny sposób na wyjście z uzależnienia – powiedział Boro Goic, szef sieci RUN (Recovered Users Network), do której należy również Stowarzyszenie Monar.

W ONZ nareszcie mówi się o tym, jak ważna jest terapia i pełna integracja społeczna i zawodowa osób uzależnionych od narkotyków. Jej wagę potwierdził w swoim wystąpieniu Michael Botticelli – Doradca Prezydenta USA ds. Polityki Narkotykowej, otwarcie przyznający się do tego, że kiedyś sam był uzależniony:

– Leczenie wymaga od nas rygorystycznej uczciwości na temat tego, kim jesteśmy (…) Dzielcie się swoimi historiami , mówcie o waszym leczeniu i powrocie do życia; (…) Macie niesamowitą okazję , aby zmniejszyć poziom wstydu i stygmatyzacji związanych z uzależnieniem – po prostu będąc szczerymi , na temat tego kim jesteście.

Mamy nadzieję, że rozpoczęta w Wiedniu dyskusja przyczyni się do opracowania światowych standardów jakości w zakresie terapii i rehabilitacji uzależnień.

Screenshot_17 Screenshot_18 Screenshot_19