Aktualności

Podlaskie. Trwałe efekty projektu GSWB

W Białymstoku osoby bezdomne mogą korzystać z wyremontowanej i dobrze wyposażonej ogrzewalni, prowadzonej przez Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”. Modernizacja placówki została przeprow adzona w ramach projektu 1.18 PO KL „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 – w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi, w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności. MONAR jest opiekunem merytorycznym Partnerstwa Lokalnego w Białymstoku.

Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” prowadzi ogrzewalnię, którą w ramach projektu wyposażono i przystosowano do wymogów standardu. Została wydzielona stróżówka z oknem, wytapetowano ściany, położono nową wykładzinę PCV. Zakupiono stoły i krzesła, a do pomieszczeń kuchennych część mebli i urządzeń niezbędnych do przygotowywania posiłków osobom bezdomnym. W korytarzu zamontowano szklane drzwi z domofonem. Ogrzewalnia może pomieścić 30 osób, przyjmuje zarówno kobiety jak i mężczyzn. Przebywające w niej osoby otrzymują śniadania i kolacje, mogą korzystać z odnowionej łazienki.

Screenshot_17

Ponadto w ramach projektu przygotowano do użytku i w pełni wyposażono pokoje treningowe i aneksy kuchenne. Ta część obiektu jest przeznaczona dla 17 osób bezdomnych. Mieszkańcy są objęci opieką coacha, który m.in. podpisuje z nimi kontrakty mieszkaniowe, przeprowadza rozmowy na temat planowania budżetu i przyszłości, udziela wskazówek pomagających podopiecznym w samodzielnym rozwiązywaniu problemów i bieżących konfliktów, motywuje do wywiązywania się z obowiązków.

 

W projekcie uczestniczy także Eleos – Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej. W ramach realizowanego „Standardu mieszkalnictwo i pomoc doraźna” doposażona została łaźnia dla osób bezdomnych – zainstalowano prysznic, pralkę oraz suszarkę.

Screenshot_15

Osoby bezdomne otrzymują środki higieny osobistej (żel pod prysznic, szampon, mydło, pastę i szczoteczkę do zębów oraz ręcznik). Łaźnia jest czynna w poniedziałki, wtorki, środy oraz piątki w godz. 9.00 – 12.00, natomiast w czwartki funkcjonuje pralnia. Istnieje również możliwość odwszawienia. Działanie łaźni przyczynia się do poprawy higieny osobistej osób bezdomnych oraz zapobiega rozprzestrzenianiu się wszawicy.