Aktualności

Podręcznik Poradni Monar w Krakowie

Poradnia Monar w Krakowie:

Przedstawiamy Państwu przygotowany i wydany przez Poradnię MONAR w Krakowie podręcznik poświęcony zagrożeniom związanym z używaniem marihuany i syntetycznych kannabinoidów. To już druga publikacja o tym charakterze opracowana przez nasz zespół. W ubiegłym roku wydaliśmy kompendium dotyczące rozmaitych aspektów związanym z używaniem różnych substancji psychoaktywnych, a w tym roku zajęliśmy się zagadnieniami związanymi z używaniem marihuany. Publikację tą dedykujemy przede wszystkim nauczycielom i rodzicom nastolatków z nadzieją, że będzie ona wyczerpującym źródłem informacji na temat marihuany i syntetycznych jej odpowiedników, jak również użytecznym narzędziem w wysiłkach profilaktycznych.

Zagrożenia związane z używaniem marihuany i syntetycznych kannabinoidów”

Redakcja merytoryczna: Grzegorz Wodowski

Liczba stron: 92

Wydawca: Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Wersja online: www.monar.krakow.pl/pub

Kraków 2020