Aktualności

Podsumowanie Roku Szkoły z Pasją

MONAR był jedną z 15 organizacji pozarządowych, które odebrały od minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas podziękowania za zaangażowanie w Rok Szkoły z Pasją, serce i dążenie do ulepszania polskiej szkoły. Podsumowanie Roku Szkoły z Pasją odbyło się 13 czerwca.

Podczas uroczystości w ministerstwie nasze stowarzyszenie reprezentowała Marta Stefaniak-Łubianka, koordynatorka programu Profilaktyka poprzez wartości, realizowanego przez MONAR w szkołach na terenie całej Polski. Program został zgłoszony do akcji Działania z Pasją, ogoszonej przez MEN. W jego ramach nasi animatorzy przekazują młodzieży informacje o zagrożeniach związanych z uzależnieniami, ale przede wszystkim kształtują postawy i promują wartości, sprzyjające wybieraniu przez młodych ludzi życia wolnego od nałogów i używek.

Podsumowując działania prowadzone w ramach Roku Szkoły z Pasją minister Krystyna Szumilas wyraziła nadzieję na kontynuację zainicjowanej współpracy oraz na integrację wszystkich środowisk działających na rzecz wzmacniania oferty edukacyjnej szkół oraz budowania lokalnej polityki oświatowej.