Aktualności

Podsumowanie warsztatów edukacji ekonomicznej

Blisko 250 osób z 12 ośrodków MONARU ukończyło zajęcia w ramach trzeciej edycji projektu „ABC budżetu domowego, oszczędzania i pożyczania”, realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

W trakcie warsztatów prowadzonych według specjalnego programu uwzględniającego sytuację osób wychodzących z uzależnienia i bezdomności, podopieczni MONARU uczyli się gospodarowania pieniędzmi. Poznawali i stosowali zasady tworzenia i realizowania budżetów osobistych, uczyli się jak unikać pułapek związanych z nadmiernym zadłużeniem i jak korzystać z podstawowych usług bankowych.

Jedną z placówek realizujących projekt odwiedzili przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego. Agnieszka Bilska i Dariusz Rostkowski z Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP wzięli udział w zajęciach prowadzonych w Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Ostrołęce. Podczas wizyty zarówno kadra, jak i pacjenci podziękowali bankowi centralnemu za wsparcie adresowanego do nich projektu, podzielili się też własnymi doświadczeniami związanymi z podejmowaniem przez osoby uzależnione decyzji finansowych.

Wyniki ewaluacji prowadzonej w ramach projektu wskazują na pozytywne zmiany postaw w kwestiach związanych z zarządzaniem pieniędzmi. Ponad trzykrotnie (z 15 do 49 proc.) wzrosła wśród uczestników szkoleń liczba osób zamierzających planować swoje wydatki z miesięcznym wyprzedzeniem. Przed przystąpieniem do zajęć aż 36 proc. zakwalifikowanych do udziału w nich przyznało, że w ogóle nie planuje na co wyda swoje pieniądze. Po zakończeniu cyklu warsztatów odsetek respondentów nadal deklarujących taką postawę spadł do poziomu 6 proc. Podobną tendencję widać w kwestii oszczędzania. Po szkoleniu chęć systematycznego odkładania pieniędzy wyraziło 41 proc. ankietowanych, przed szkoleniem tylko niespełna 6 proc. twierdziło, że regularnie oszczędza.

Zdecydowana większość osób uczestniczących w szkoleniach uznała za przydatną przekazywaną w czasie warsztatów wiedzę. Ponad 86 proc. zarekomendowałoby udział w projekcie znajomym znajdującym się w podobnej sytuacji życiowej. Pozytywne opinie o programie i materiałach szkoleniowych wyrazili także prowadzący zajęcia terapeuci. Wyniki ewaluacji wskazują jednoznacznie, że dzięki wsparciu NBP zrealizowany został projekt niezwykle potrzebny w środowisku zmagającym się z deficytami w wielu dziedzinach życia, spośród których funkcjonowanie w sferze społeczno-ekonomicznej ma szczególnie istotne znaczenie.