Aktualności

Projekt GSWB. Partnerstwo Radom z wizytą w Gdańsku

Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, Caritas Diecezji Radomskiej oraz MONARU przez trzy dni odwiedzali pomorskie placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe biorące udział w projekcie 1.18 PO KL „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. Wizyta miała na celu porównanie metod pracy i wymianę doświadczeń między uczestnikami projektu.

Wśród placówek odwiedzonych w trakcie wizyty studyjnej był Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku przy ul. Agrarnej. To ośrodek MONARU działający już 30 lat. Posiada 40 miejsc, przyjmuje dziewczęta i chłopców, którzy mieli doświadczenia z narkotykami i alkoholem. Ośrodek zatrudnia kilkunastu opiekunów i terapeutów, prowadzi różnego typu terapie: indywidualną, grupową, program współpracy z rodziną i terapię zajęciową (zajęcia teatralne, sportowe, muzyczne), a także zajęcia edukacyjne za temat HIV i AIDS.

Inną placówka MONARU, która znalazła się na szlaku wizyty, był Dom dla Samotnych Kobiet z Dziećmi oraz Osób Starszych w Gdańsku przy ul. Kochanowskiego, prowadzony przez Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT. Może on przyjąć 103 osoby, realizuje projekty przygotowujące kobiety do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. W ośrodku organizowany jest wolontariat pracowniczy (przez PGNiG i Bank BPH).

PCPB brało udział w opracowywaniu koncepcji merytorycznej pilotażowego projektu Osiedle Sitowie, którego zadaniem jest pełne usamodzielnienia podopiecznych – samotnych kobiet z dziećmi. Centrum organizuje na rzecz najmłodszych podopiecznych liczne imprezy okolicznościowe (m.in. mikołajki, Dzień Dziecka, jasełka) oraz wypoczynek letni i zimowy (kolonie i półkolonie).

Uczestnicy wizyty byli także w placówkach prowadzonych m.in. przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej (na zdjęciu), Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań” i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Szczegóły wizyty wraz z pełną listą odwiedzonych miejsc są przedstawione w protokole.