Aktualności

Projekt GSWB. Partnerstwo Radom z wizytą studyjną w Paryżu

W ramach projektu 1.18 PO KL „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” (zadanie nr 4, w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi, w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”) przedstawiciele Partnerstwa Radom odwiedzili w dniach 13-17 maja placówki francuskich organizacji pomagających osobom uzależnionym i bezdomnym.

W wizycie wzięli udział pracownicy podległych samorządowi radomskich instytucji zajmujących się pomocą społeczną, Caritas Diecezji Radomskiej i MONARU. Wśród organizacji i placówek, których doświadczenia interesowały uczestników wyjazdu, znalazły się m.in. Stowarzyszenie Charonne (organizacja stworzona w 1972 roku, pomagająca osobom uzależnionym od narkotyków), Brygada Pomocy Osobom Bezdomnym (jedyna w Europie policja socjalna) oraz Stowarzyszenie Pomost, wspierające Polaków mieszkających w Paryżu i jego okolicach, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, skrajnym ubóstwie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pełna lista francuskich organizacji, które odwiedzili przedstawiciele Partnerstwa Radom oraz opis ich działalności, są zamieszczone w dostępnym do pobrania protokole z wizyty studyjnej.