Aktualności

Projekt GSWB. Raport końcowy z audytu naukowego

Zapraszamy do zapoznania się z analizą raportów badawczych opracowanych w ramach badań ewaluacyjnych prowadzonych w 19 Partnerstwach Lokalnych, które przystąpiły do projektu pilotażowej realizacji Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności, wdrażanego ramach Projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w zad. nr 4, w zakresie standaryzacji pracy z osobami bezdomnymi.

Pobierz raport