Wydarzenia

Redukcja szkód i praca socjalna. Szkolenie w Krakowie

Krakowska poradnia MONAR od lat współpracuje z holenderskim De Regenboog. Zaczęło się kilkanaście lat temu od współpracy w ramach AC COMPANY, europejskiej platformy pomocy grupom wykluczonych społecznie. Od tamtej pory pracowaliśmy we wspólnych projektach dotyczących nowych substancji psychoaktywnych i międzynarodowym programie CORRELATION. Pracownicy działu redukcji szkód krakowskiej poradni raz na jakiś czas wyjeżdżają na staże do AMOC CENTER.

W dniach 15-18 czerwca 2017 roku odbyło się w Krakowie szkolenie z zakresu redukcji szkód i pracy socjalnej z osobami używającymi narkotyków. O swoich doświadczeniach w pracy opowiadali Cedric Charvet, koordynator DCR AMOC (Drug Consumption Room AMOC) i Ewa Wielgat, pracownik socjalny w projekcie DOBRE-020.

Ewa, która od ponad 15 lat mieszka w Holandii, niesie pomoc emigrantom z Europy środkowo-wschodniej, znajdujących się w trudnych życiowych sytuacjach w związku z nadużywaniem narkotyków i alkoholu.

IMG_7713

Pokój higieniczny, którego działania koordynuje Cedric, jest jednym z kilku tego typu serwisów w Amsterdamie, o tyle specyficznym, że adresowanym do przebywającym w tym mieście obcokrajowców używających narkotyków. Oprócz celów z zakresu profilaktyki zakażeń HIV i HCV oraz przedawkowań, Cedric jako wyzwanie stawia sobie dążenie do upodmiotowienia osób używających narkotyków i poszanowania ich praw. Rozwiązaniem ma być maksymalna otwartość i transparentność ze strony serwisów i ciągła współpraca z społecznością lokalną.