Aktualności

Ruszyła rejestracja na listopadową konferencję

Uwaga!
Ruszyły zapisy na konferencję:
Trauma. Uzależnienia. Zdrowie psychiczne. Profesjonalizacja leczenia uzależnień i pomocy psychologicznej osobom z grup narażonych na wykluczenie społeczne.
W celu dokonania rejestracji zapraszamy na stronę: http://tuzp.pl/

Program konferencji: http://tuzp.pl/program

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

logo KBPN_polMinisterstwo-Zdrowia